จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คป.กาญจน์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 8/2560 (Video Conference System) [2017-10-19]

คป.กาญจน์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 8/2560 (Video Conference System)

     วันนี้ (19 ตุลาคม 2560) เวลา 10.00 -12.00 นาฬิกา นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 8/2560 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมฯ จากห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุม อาคาร 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...

                                                                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...