จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การขายฝากที่ดิน [2017-10-19]

ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การขายฝากที่ดิน

     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ/แทนยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี,ร้อย ร.ส.ที่ 2 อำเภอท่ามะกา,ปลัดอำเภอท่ามะกา,เครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,สหกรณ์และการเกษตรอำเภอท่ามะกา,และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกรณีการขายฝากที่ดิน ณ ที่ว่าการอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี...

                                                                                 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...