จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม [2017-10-19]

 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น นางศรีจันทร์ เฉลิม เกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นายรถา โรหิตรัตนะ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมออกหน่วยในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของกรมคุมประพฤติ ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคุมความประพฤติให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ