จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


วันนี้ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี/ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดจำปี หมู่ที่ ๒ ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี [2017-10-19]