จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คป.กาญจน์ จัดปฐมนิเทศและกิจกรรมอบรมธรรมะ ประจำเดือนตุลาคม 2560 [2017-10-17]

คป.กาญจน์ จัดปฐมนิเทศและกิจกรรมอบรมธรรมะ ประจำเดือนตุลาคม 2560

     วันนี้ ( ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุภาพรรณ์ บุนนาค พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ (กลุ่มเขตพื้นที่ ๒) เป็นผู้ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระหว่างการคุมความประพฤติ และกิจกรรมอบรมธรรมะ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ โดยมีพระปลัดอดุลย์ อตุโล เจ้าอาวาสวัดหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น  ๔๓ คน  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี...

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...