จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) นำผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนคืนคนดีสู่สังคม บ้านกึ่งวิถีวัดป่าท่าไท อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี [2017-10-17]