จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและคืนคนดีสู่สังคม [2017-10-17]

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสายยนต์ ปัญญาทา อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางนุชศรา อุตะระวิเศษ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมอบรมธรรมะและคืนคนดีสู่สังคม (ทำความดี น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ สวดมนต์ ฟังธรรมและเวียนเทียน โดยได้รับเกียรติจากพระวิทยากร พระครูอุดมธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร แขวงคลองสาร เขตธนบุรี กรุงเทพ ประธานศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หนกลางในพระสังฆราชูปถัมภ์ พระอาจารย์วัฒนา จิรวัฒโน วัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพ และคณะ มาบรรยายธรรมและอบรมให้ความรู้ ณ วัดสุวรรณธรรมาราม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา