จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์รายการ 15 th TO BE NUMBER ONE [2017-10-16]

                    นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติรักษาราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์รายการ 15th TO BE NUMBER ONE เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่กรมคุมประพฤติ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE  ความร่วมมือระหว่างโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นอย่างไร มีความร่วมมือด้านใด ณ ห้องอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4

 

                สำหรับวันและเวลาในการออกอากาศจะแจ้งให้ทราบต่อไป

to be number one 1 to be number one 2