จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.รน.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปีวันสวรรคต [2017-10-16]

คป.รน.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปีวันสวรรคต