จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดพระประสพ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี [2017-10-14]