จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


ผู้บริหารกรมคุมประพฤติพบปะ อสค.เชียงราย พร้อมสนับสนุนก๋วยเตี๋ยวกำลังใจ [2017-10-10]

นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม พบปะและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดป่าซาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอพาน ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้หารือแนวทางการทำงาน พร้อมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ ในการช่วยขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ

         ต่อจากนั้นเดินทางไปร้านก๋วยเตี๋ยวกำลังใจ เพื่อติดตามความสำเร็จของนายวีรภาพ ก้นแก้ว ผู้เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ให้โอกาสผู้กระทำผิดได้กลับเนื้อกลับตัว โดยเลือกประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว และยึดมั่นในการประพฤติตนด้วยความสื่อสัตย์สุจริต