จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


สคป.จ.นครปฐม ดำเนินการปฐมนิเทศ และสอบถ้อยคำเบื้องต้น [2017-10-09]

     วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นายรัฐกิจ ประเสริฐภัควงศ์ หัวหน้างานตรวจพิสูจน์  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการปฐมนิเทศขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ สอบข้อมูลเบื้องต้น และอธิบายถึงการเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในเบื้องต้นแก่ผู้เข้ารับตรวจพิสูจน์ที่ไม่ได้รับการประกันตัว จำนวน 20 ราย ณ เรือนจำกลางนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม