จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ รพ.สต.ปากจั่น [2017-10-06]

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. นายสายยนต์ ปัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางนุชศรา อุตะระวิเศษ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมตามเงื่อนไขที่ศาลสั่ง เพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับตนเองและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นดาวเรืองบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากจั่น โดยมีชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา