จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) ได้เข้าร่วมประเพณีชักพระ หรือลากพระ ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นทำบุญในวันออกพรรษา ของพี่น้องชาวภาคใต้เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีดั้งเดิม [2017-10-06]