จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 127 ปี [2017-10-06]

             นายมณฑล  แก้วเก่า  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 127 ปี พร้อมมอบเงินเพื่อสบทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางเพื่อจะไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล  มูลนิธิต่างๆ และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมบัญชีกลางโดยมีนางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ  อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่  กรมบัญชีกลาง  ถนนพระราม 6  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 

กรมบัฐชีกลาง 1 กรมบัฐชีกลาง 2