จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล [2017-10-05]

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล

 

                   วันนี้ ( 5 ตุลาคม 2560 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (Digital Service and Office ) ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมมีการแจ้งให้ทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล รายละเอียดของโครงการเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานคุมประพฤติ รวมทั้งมีการพิจารณาออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล  โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม