จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.กาญจน์ ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี [2017-10-05]

คป.กาญจน์ ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งฯ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี..

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...