จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


โครงการสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ตามรอยพระราชปณิธานฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 [2017-10-04]

โครงการสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ตามรอยพระราชปณิธานฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

           วันนี้ ( 4 ตุลาคม 2560 ) นายมณฑล แก้วเก่า หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ตามรอยพระราชปณิธานฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยมีนางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องศรีนครินทร์ 3 อาคาร Siam Terminal World กรุงเทพมหานคร

         การสัมมนาโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 กับ องค์กรเอกชน กลุ่มจิตอาสา ประกอบด้วย กลุ่ม Free Fish , Act For Speech Academy และสโมสรโรตารี่  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความอาลัยรักและทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิตแก่เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำไปปรับใช้ในงานคุมประพฤติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป