จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุม อ.ส.ค. ประจำเดือน [2017-10-04]

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของชมรมฯ โดยมีนายสายยนต์ ปัญาทา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา