จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระประสพ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี [2017-10-04]