จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คป.สุพรรณบุรี นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีได้เป็นประธานในการประชุม เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติงาน และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ [2017-10-03]