จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครบรอบ 15 ปี [2017-10-03]

นายประสาร  มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติรักษาราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นายพยนต์ สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นายมณฑล  แก้วเก่า  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ  และนางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  เลขานุการกรม  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบ 15 ปี  พร้อมมอบเงินบริจาคให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2