จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


ผู้บริหารกรมคุมประพฤติแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนใหม่ [2017-10-02]

วันนี้ (2 ตุลาคม 2560) เวลา 9.00 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีกับ พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์  ณ กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี