จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.พระนครศรีอยุธยานำผู้ถูกคุมความประพฤติศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง [2017-10-02]

 

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสายยนต์ ปัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำอาสาสมัครคุมประพฤติและผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปากจั่น โดยมีนายพิรุณ พิมลอักษร นายอำเภอนครหลวง เป็นผู้กล่าวต้อนรับและให้โอวาสกับคณะศึกษาดูงาน และนายสุเทพ บุญแจ้ง กำนันตำบลปากจั่นเป็นเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา