จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.กาญจน์ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 7/2560 (Video Conference System) [2017-09-29]

คป.กาญจน์ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 7/2560 (Video Conference System)

     วันนี้ (29 กันยายน 2560) เวลา 09.30 นาฬิกา นายคนอง รอดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม ฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 7/2560 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมฯ จากห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุม อาคาร 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...