จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงและประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด [2017-09-28]

 

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วยงานในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 โดยมีฯพณฯท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรางยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ และผอ.ยังร่วมได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (กส.ยจ.)ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม