จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดศูนย์ EM [2017-09-27]

กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดศูนย์ EM

วันนี้ ( 27 กันยายน 2560 ) นายมณฑล แก้วเก่า ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และนางพรประภา แกล้วกล้า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน ร่วมพิธีเปิดห้องศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring Center) ของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมี นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องศูนย์ควบคุมฯ ที่ตั้งขึ้นบริเวณ อาคารจอดรถสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 1 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับอุปกรณ์ติดตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือกำไร EM  จะใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวหรือกรณีที่จำเลยมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ ซึ่งจะมีศาลที่นำร่องใช้อุปกรณ์ EM จำนวน 23 แห่ง ได้แก่ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดจำนวนผู้ต้องขังรวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วย