จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี (ศอ.ปส.จ.ลบ.) [2017-09-27]