จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


การประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 [2017-09-27]

           นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 3/2560 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมเป็นการพิจารณาการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  การติดตามงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการพิจารณาเป้าหมายการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ  ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

พรบ.ฟื้นฟูงบประมาณ 1 พรบ.ฟื้นฟูงบประมาณ 2
พรบ.ฟื้นฟูงบประมาณ 3 พรบ.ฟื้นฟูงบประมาณ 4