จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติ จับมือ สตช. ลงนาม MOU ประสานจับกุม-เชื่อมโยงข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติ [2017-09-27]

วันนี้ (27 กันยายน 2560) เวลา 11.00 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยนายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมกับ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการประสานจับกุมผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและศาลออกหมายจับ และการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อป้องกันอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรม   คุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมในพิธี   ลงนามฯ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

           อนึ่ง การลงนามในบันทึกข้อตกลง เป็นผลสืบเนื่องจากการหารือร่วมกันระหว่างกรม      คุมประพฤติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและศาลออกหมายจับ ซึ่งจากการรวบรวมสถิติคดีผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติและศาลออกหมายจับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559- 15 ก.ย. 2560)  มีจำนวนถึง 7,253 ราย ในการนี้ กรมคุมประพฤติ จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามจับกุมผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขและศาลออกหมายจับต่อไป รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล   ผู้ถูกคุมความประพฤติกับฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานในการสืบสวน สอบสวน การฟ้องคดี การสืบเสาะและพินิจ       การคุมประพฤติ และการป้องกันปราบปรามมิให้กระทำผิดซ้ำ

MOU  สตช. 1 MOU  สตช. 2
MOU  สตช. 3 MOU  สตช. 4
MOU  สตช. 6 MOU  สตช. 5
MOU  สตช. 7