จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


สคป.จ.สฎ (สาขาเกาะสมุย) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยขน์ลอกคลองบ้านหาน เพื่อถวานเป็นพระราชกุศลฯ และเนื่องในวันอนุรักษ์แม่นำ้คูคลองแห่งชาติวันที่ 20 กันยายน 2560 [2017-09-27]