จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ครั้งที่ 1 / 2560 [2017-09-25]

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ครั้งที่ 1 / 2560

วันนี้ ( 25 กันยายน 2560 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ครั้งที่ 1 / 2560 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาว่าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของกรมคุมประพฤติ มีความครอบคลุมแล้วหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากปัจจัยภายใน ได้แก่ การจัดโครงสร้างตามรูปแบบการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ.กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติในส่วนกลางละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุ ม