จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสาม [2017-09-21]

กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสาม

           วันนี้ (21 กันยายน 2560) เวลา 9.00 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสาม          ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

         อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสาม เป็นการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือการบริหารจัดการผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการก่ออาชญากรรมในประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดส่งบุคลากรไปฝึกปฏิบัติงาน ณ Singapore Probation Service สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ Parole and Probation Administration สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560 และกิจกรรมการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการนำองค์ความรู้และประสบการณ์มานำเสนอแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารและบุคลากรกรมคุมประพฤติ เพื่อเปิดมุมมองและประยุกต์ใช้กับระบบคุมประพฤติของประเทศไทย