จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดพระแก้ว [2017-09-21]

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสายยนต์ ปัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางนุชศรา อุตะระวิเศษ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน นำผู้ถูกคุมความประพฤติและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณภายในและโดยรอบวัดพระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๒๒ คน เจ้าหน้าที่ ๔ คน และอาสาสมัครคุมประพฤติจำนวน ๓ คน ณ วัดพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา