จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


ผู้เชี่ยวชาญฯกรมคุมประพฤติบรรยาย หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 68 [2017-09-19]

ผู้เชี่ยวชาญฯกรมคุมประพฤติบรรยาย หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 68

        วันนี้ ( 23 สิงหาคม 2560) เวลา 13.00 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ เป็นตัวแทนบรรยาย หัวข้อ บทบาทของกรมคุมประพฤติที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ในการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 68 ภาควิทยาการ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 144 คน  ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร