จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี [2017-09-18]

           นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานนำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ตามโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เพื่อพบปะประชาชนตลอดจนรับทราบปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายนพพร บ่ายแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีและกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโขลง ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

สิงห์บุรี 1 สิงห์บุรี 2
สิงห์บุรี 3 สิงห์บุรี 4
สิงห์บุรี 5 สิงห์บุรี 6
สิงห์บุรี 7 สิงห์บุรี 8
สิงห์บุรี 9