จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี คืนสังคม [2017-09-18]

           นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 2 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13-19 กันยายน 2560 และร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี คืนสังคม โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและเยาวชนจิตอาสา และ  โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทางและให้คำแนะนำแนวทางกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมแข่งรถในทาง ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  ตำบลบางกรวย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสา 1 จิตอาสา 2
จิตอาสา 3 จิตอาสา 4