จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ [2017-09-18]

          นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 18 กันยายน 2560 ซึ่งในที่ประชุมเป็นการพิจารณาโครงการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด (EM)  ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4

ประชุมเทคโน 1 ประชุมเทคโน 2
ประชุมเทคโน 4