จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณธประโยชน์ ณ วัดจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี [2017-09-16]