จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระประสพ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี [2017-09-15]