จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 / 2560 [2017-09-14]

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 / 2560

วันนี้ ( 14 กันยายน 2560 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 / 2560 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมมีการพิจารณาการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยประจำปี 2560 (รอบ 2 ) รวมทั้งพิจารณาการจัดหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติ  และรายงานการเงินกองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ให้แก่ที่ประชุมทราบ