จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมโลกว่าด้วยการคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 [2017-09-14]

กรมคุมประพฤติร่วมประชุมโลกว่าด้วยการคุมประพฤติ ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2560 พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมโลกว่าด้วยการคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 (The 3rd World Congress of Probation) จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักเรื่อง บทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตลอดจนนำเสนอผลงานและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดด้วยมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในการประชุมย่อยจากมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยมีนางโยโกะ คามิกาวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านทางวิดีทัศน์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

                ในการประชุมดังกล่าว อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมบรรยายในหัวข้อ การมีส่วนร่วมสาธารณะในงานคุมประพฤติของภูมิภาคอาเซียนและร่วมอภิปรายกับผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ อาทิ ประเทศเคนยา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย

 

                นอกจากนี้ นางกรกช นาควิเชตร ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ได้นำเสนอในหัวข้อ ต้นกำเนิดและการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติของประเทศไทย”  และ นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม นำเสนอหัวข้อ ข้อค้นพบสำคัญเกี่ยวกับมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในภูมิภาคอาเซียน