จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา เยี่ยมให้กำลังใจ อ.ส.ค. ที่ประสบอุทกภัย [2017-09-12]

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายสายยนต์ ปัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พันจ่าอากาศเอกดุสิต อู่ทรัพย์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมาชิกชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอเสนาและอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบน้ำดื่มและอาหารแห้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานในพื้นที่