จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สคป.จ.สฎ.(สาขาไชยา) นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ส่งบ้านกึ่งวิถีวัดป่าท่าไท อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน [2017-09-12]