จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมฝึกอาชีพทำขนมไทยและครื่องดื่มสมุนไพร [2017-09-11]

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายสายยนต์ ปัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลคลองตะเคียน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพการทำขนมไทยและเครื่องดื่มสมุนไพร ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ส่งเสริม ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีทักษะความชำนาญในอาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนให้กลายเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ณ มัสยิดกุฏีช่อฟ้า ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา