จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


สคป.จ.สฎ (สาขาเกาะสมุย) โดยนายอธิพล มะหันตาพันธื ผู้อำนวยการสำนักงานและยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมงานเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” [2017-09-11]