จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร บูรณาการขับเคลื่อน กพยจ. อำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชน [2017-09-08]

กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร บูรณาการขับเคลื่อน กพยจ. อำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชน

 

ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับฟังผลการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่และวางแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมฯ  พร้อมเข้าหารือร่วมกับนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) และระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งความต้องการจากประชาชนในระดับพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร หลังจากนั้น รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่พบประชาชนและมอบเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอีกด้วย