จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คป.ลพบุรี ทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมนำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว [2017-09-08]