จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำกิจกรรมบริการสังคมให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ [2017-09-08]