จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ [2017-09-08]

        นายชัยวัฒน์  ร่างเล็ก  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจพร้อมคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติเป็นตัวแทนเข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาสังคม  การพัฒนาชุมชน  การทำนุบำรุงศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมการบูรณาการความรู้คู่ความดีให้แก่เด็กและเยาวชน  ทั้งนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เชิญชวนคณะผู้บริหารเยี่ยมชมสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโครงการต่างๆที่น่าสนใจของสำนักงานงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อาทิ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  วัดราชนัดดาราม  วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นต้น ณ ชั้น 4  ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกรมคุมประพฤติ  อาคาร A ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ทรัพย์สิน 1 ทรัพย์สิน 2
ทรัพย์สิน 3 ทรัพย์สิน 4